Friday, April 20, 2012

Diperkenal 2

Tahniah diucapkan tanda penghargaan--Semua tersenyum rasa gembira--Kini menjadi anak kebangaan--Jadi sebutan sanak saudara

Monday, April 16, 2012

Perbarisan

17 Jun diadakan perbarisan
Kedet ditauliah sebagai perwira
Bermula hidup anak warisan
Agar Jasa bakti tidak terkira